Regulamin zawodów VI Jogos Poloneses

KATEGORIE ZAWODÓW:

C: Corda branca, branca-amarela e corda amarela ( 0, 1, 2 stopień w danej grupie )
B: amarela-laranja e laranja (  3,4,5 stopień w danej grupie )
A: Graduados e Instrutores (  6 i wyższy stopień w danej grupie )
Crianca 1: od 5 do 7 lat
Crianca 2: ukończone 8 lat do 11 lat

Kategorie mogą zostać połączone ze sobą jeśli liczba osób będzie niewystarczająca do ich rozegrania (8 osób). Trener zgłaszający może zakwalifikować gracza do kategorii wyżej.

Organizator zastrzega sobie możliwość wydzielenia dodatkowych kategorii w przypadku dużej ilości zainteresowanych. Kryterium może tu być zarówno wiek uczestników jak i stopień zaawansowania.

Gracze rozegrają po dwie gry rytmu Benguela i Sao Bento Grande de Mestre Bimba o długości trwania zależnie od kategorii:

Sao Bento Grande de Mestre Bimba:
Kategoria A: 60 sek
Kategoria B: 50 sek
Kategoria C: 40 sek

Benguela
Kategoria A: 75 sek
Kategoria B: 50 sek
Kategoria C: 40 sek

Angola ( finał kategorii A )
Kategoria A: 90 sek

Iuna ( finał kategorii A)
Kategoria A: 45 sek

Po rundzie eliminacyjnej w przypadku licznych grup dla pierwszych 8 osób może zostać rozegrana runda finałowa ( składająca się z kolejnych 2 rund gier Benguela i Sao Bento Grande de Mestre Bimba oraz w kategorii A – Angola oraz Iuna ).

UBIÓR:

Każdy z graczy musi być ubrany w grupowe abada oraz koszulkę z zawodów (dostarczoną przez organizatora).

ZASADY:

Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać następujących zasad:

Wchodzić do roda neutralną technika (Au, role, itp.) W Jogo de Sao Bento Grande zachować i poruszać się ginga. Zabronione są uderzenia rękoma. Podczas gier należy zachowywać się godnie, sportowo oraz podać rękę drugiemu graczowi przed i po grze.

Gracze będą oceniani pod względem:

– Poprawności stylu gry do danego rytmu – Prezentacji stylu Capoeira Contemporanea z uwzględnieniem charakterystycznego stylu reprezentowanej grupy.
– Kreatywności
– Dominacji w grze
– Efektowności
– Strategii i sprytu

Niedozwolone jest uszkodzenie drugiego gracza, w przypadku, gdy gra nie może zostać dokończona z powodu urazu spowodowanego przez drugiego gracza obydwaj otrzymują 0 punktów.

PUNKTACJA:

Jogo jest oceniane przez sędziów. W ramach jednej gry oceniani będą obaj gracze w skali 0-5 pkt, oraz ich wspólna gra 0-5 pkt. Wynik gracza to suma jego punktów oraz punktów za wspólną grę. Przy ocenie przez większą ilość sędziów wyciągana jest średnia z ich oceny.

Punkty zdobyte przez zawodników w poszczególnych grach są sumowane, tworząc klasyfikację.

REMISY I INNE SYTUACJE NADZWYCZAJNE:

W przypadku wystąpienia remisu w klasyfikacji na miejscach dotyczących podium lub kwalifikacji do finału rozgrywana jest roda dla graczy remisujących, podczas którego dozwolone jest kupowanie gry. Zwycięzca ( lub zwycięzcy ) są wybieranie przez wskazanie sędziów.

W sytuacjach spornych, nieopisanych regulaminem odwołujemy się do zasad panujących w świecie capoeira, ostateczny głos w tym zakresie ma komisja składająca się z głównego sędziego oraz dyrektora zawodów.

Comments are closed.